Avstängning av värme och varmvatten 18 april

09 april 2024 Avstängningen beror på ett underhållsarbete när en fjärrvärmeväxlare ska bytas. Arbetet påverkar Linnéplatsen och Övre Husargatan 41.

Det innebär att varmvatten och värme kommer att vara avstängt mellan kl 07.30 och 18.00. Kallvatten kommer att
vara avstängt en kort stund på förmiddagen.

Följande adresser påverkas:
-
Linnéplatsen 3, 5, 6
-
Övre Husargatan 41