Energideklarerade hus

Täppans fastigheter är energideklarerade av Boverket

Detta innebär att man har tittat på energiåtgång och ventilation. Föreningen har aktivt bedrivit underhållsarbete och strävar att i framtiden bli ännu bättre.