Fastighetsbeteckning

Kapplandsgatan 2-16 Järnbrott 130:1 Kapplandsgatan 18-82 Järnbrott 129:1