Styrelsen

En presentation utav styrelsens medlemmar.

Styrelsen består av 7 ledamöter (inklusive HSBs representant) som har ansvar gentemot medlemmarna för föreningens skötsel samt ekonomi. Styrelsemöten hålls normalt en gång i månaden.

För att kontakta styrelsen: styrelsen@tappangbg.se

För felanmälan: https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Alexander Torstensson
Vice ordförande: Vindhya R
Sekreterare: Johanna Barre
Ledamot: Therese Gustavsson
Ledamot: Katarina Nilsson
Ledamot: Jonas Karlsson
Ledamot: Linn Johansson (HSB representant)