Graytec - lokal gråvattenåtervinning

Den lokala gråvattenreningen i HSB Living Lab har visat sig fungera väl i flerbostadshus och har en potential att spara 85% energi. Projektet har plockats upp av nyskapande byggkonceptet Yeah! och av TV4 Nyheterna.

Gråvatten är det spillvatten som kommer från dusch, bad, handfat, kök och tvätt. I HSB Living Lab har Graytec under ett par år återvunnit och renat allt vatten från husets duschar och handfat.

Projektet har verifierat att den lokala reningen är fungerar för flerbostadshus och kan spara minst 60% vatten och energi, med potential att spara uppemot 85% energi på uppvärmningen beroende på hur man utifrån regelverk får lov att använda anläggningen.

Nu tittar Graytec på att vidareutveckla reningsfunktionen i ett nytt projekt i HSB Living Lab, som vi förhoppningsvis snart kan berätta mer om.  

Graytecs lösning är aktuell i det intressanta Yeah!-konceptet.