Spola med återvunnet vatten

I dag spolar vi våra toaletter med prima dricksvatten, något som inte kommer att vara hållbart i framtiden. I HSB Living Lab tar man redan nu till vara och renar det vatten de boende duschat i, så att det kan användas igen. Nu ska det lokalt renade vattnet även spolas med i toaletterna.

I HSB Living Lab pågår sedan 2018 ett projekt där det så kallade gråvattnet, vatten från dusch, bad och handfat, återanvänds istället för att spolas ut i samma avlopp som toalettvattnetVattnet leds istället in i ett lokalt reningssystem i huset, som avlägsnar föroreningar och gör vattnet möjligt att användas på nytt i duschen.  

I dagsläget producerar 
Living Lab-huset mer rent vatten än man gör av med. Därför väcktes idén om ett nytt steg i gråvattenprojektet: att låta toaletterna i huset spola med det lokalt renade vattnet.  

– Vattnet vi spolar våra toaletter med i dag har alldeles för hög kvalitet, samtidigt som vatten är 
en begränsad resurs även i Sverige. I takt med att grundvattennivåerna går ner även här måste vi börja tänka på att hushålla med vattnet, och det första steget borde vara att sluta spola med dricksvatten, säger Per Ericsson på innovationsföretaget Graytec AB, som tillsammans med Chalmers och Bengt Dahlgren Göteborg AB står bakom projektet.  

I dagsläget går över 20 procent av vattenanvändningen i bostadshus till toalettspolning. Kan man spara dessa volymer finns många fördelar.  

– Tekniken finns, den är enkel och ger inget dåligt vatten. Den som spolar märker ingen skillnad. Dessutom kostar det pengar att rena vatten till den höga standard vi har i dag, och sedan använder vi bara ungefär fem procent för att dricka
. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta den enda vägen att gå i framtiden. Men det tar tid att ändra både infrastruktur och tankegångar, säger Per Ericsson.  

Inom kort kommer toaletterna på HSB Living Labs entréplan att kopplas till husets reningsverk – och man hoppas att projektet ska ge ringar på vattnet.  

– En av de stora fördelarna med att samarbeta med HSB 
Living Lab är att vi har fått mycket uppmärksamhet. Vi kan visa upp hur bra systemen fungerar och skapa ett ökat intresse kring dessa frågor. Det börjar röra på sig och fler och fler får upp ögonen för detta, men det finns fortfarande ganska lite kunskap och man vet inte alltid vad man ska vända sig. I framtiden kommer det nog att vara oacceptabelt att tvätta bilen eller spola toaletten med dricksvatten, tror Per Ericsson.