HSB Living Lab en av 100 sociala innovationer

28 november 2017 Vår innovations- och forskningsarena HSB Living Lab lyfts fram som ett gott hållbarhetsexempel i boken "100 sociala innovationer som kan förändra Sverige".

Bakom boken står Mötesplats social innovation vid Malmö Högskola. Syftet är att lyfta hur social innovation bidrar till att möta och hitta lösningar på de stora utmaningar som vårt samhälle står för. 

Genom att lyfta fram historier och konkreta exempel på just sociala innovationer, såväl större bredare samverkans­ projekt som enskilda innovatörsprojekt, vill boken belysa bredden i och möjligheterna med social innovation. Förhoppningen är att hitta, identifiera och lyfta fram de sociala innovationer av i dag som har potential att bli morgondagens stora sociala innovationer. Läs mer om boken här. 

-Vi är jättglada över att lyftas fram som ett gott exempel i det här sammanhanget, som ju verkligen matchar HSB Living Labs ambition; att hitta lösningar för framtidens hållbara boende, säger Carolina Andersson, kommunikationsansvarig för HSB Living Lab.