Prisat studentprojekt i HSB Living Lab

21 augusti 2019 Anna Sundelin har precis tagit examen från programmet för arkitektur och teknik på Chalmers. Hennes masteruppsats ”Reaching Social Sustainability in Residential Architecture” genomfördes som ett studentprojekt i HSB Living Lab och fick pris för bästa masteruppsats inom centrum för management i byggsektorn (CMB) vid Chalmers. Vi bad Anna svara på några frågor om hennes arbete.

Anna SundelinGrattis Anna! Kan du berätta lite om ditt examensarbete?
Tack! Idag bor fler och fler människor ensamma samtidigt som bostadsbristen i Sverige ökar. Jag har tittat på om kollektivt boende kan vara lösningen på dessa frågor, samtidigt som det bidrar till den sociala hållbarheten i samhället i stort.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?
Att skapa en känsla av frihet, tillhörighet och samhörighet hos de boende är mycket viktigt. Det är också viktigt att tänka till kring till hur man gör det så enkelt som möjligt att dela på saker. Det kan handla om hur vi utformar och skapar platser för att mötas. Mycket kan göras genom att merutnyttja redan befintliga lokaler och genom att involvera boende i högre grad.

Vad tycker de som bor i HSB Living Lab? 
Det finns goda förutsättningar i HSB Living Lab för co-living eftersom alla bor där på liknande villkor och befinner sig i samma skede i livet. Min uppfattning är att det finns en tydlig tillhörighet hos de boende, man delar på ansvaret och det är icke-hierarkiskt, vilket är viktigt för att det ska fungera i praktiken. Det finns också en tydlig gräns mellan vad som är privat och vad som är gemensamt.