Digitala bikupor i HSB Living Lab

25 juni 2019 Mikael Ekström är biodlare och digitaliseringsrådgivare på Tieto. Nu vill han, via HSB Living Lab, skapa uppkopplade bikupor där man digitalt kan följa och forska utvecklingen i bisamhällen. Läs mer om projektet i dagstidningen Barometern.
Artikel i Barometern med Mikael Ekström om digitala bikupor

Allt började egentligen av en slump. Biodlaren Mikael Ekström, som är digitaliseringsrådgivare på Tieto i Kalmar, besökte det innovativa bostadsprojektet HSB Living Lab i Göteborg nyligen.

Tanken är inte bara att iordningställa ett vanligt bisamhälle utan att också göra den digitalt uppkopplad. Bikupan utrustas med sensorer som till exempel känner av hur många bin som kryper in i kupan, hur mycket honung som produceras och även när det är svärmningstid. Projektet beräknas att starta senare under året.

Läs mer om projeket i dagstidningen Barometern.