På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så kan smart hemteknik göra äldrevården bättre och säkrare

01 mars 2021 Hur kan framtidens digitaliserade äldrevård se ut? Det testas just nu i HSB Living Lab. Med hjälp av hemsensorer och röststyrning kan äldrevårdspersonal avlastas och de äldre få en enklare och tryggare vardag.

Föreställ dig ett system som kan känna av ifall en spisplatta glömts på eller om en dörr står öppen. Som kan larma om en person skulle ramla och som via röststyrning omedelbart kan sätta omvårdnadspersonal i kontakt med den äldre, oavsett var i bostaden denne befinner sig.

Systemet som nu testas i en av lägenheterna i HSB Living Lab kan göra just detta. Det bygger på ett nätverk av sensorer som bland annat bevakar temperatur, fuktighet, rörelse och status på dörrar och fönster. Skulle någon parameter i systemet drastiskt förändras, kan valfri kontaktperson eller äldrevårdspersonal larmas.

Röststyrda assistenter gör det också möjligt för den äldre att själv styra sitt hem via rösten – från att sätta på tv:n eller släcka lampor till att ringa upp och kommunicera med närstående. Något som kan vara till extra hjälp för den som har svårt att förflytta sig.

Och det är detta som är framtidens äldrevård, säger Magnus Håkansson, vd på Smart Home Sverige och projektledare för pilotprojektet.

– Det här är ju inget system som ska ersätta fysiska besök. Vi ser det som ett verktyg för att minska belastningen på äldrevårdspersonalen och för att skapa trygghet för den äldre. Mycket tid idag går åt till att åka runt och titta till de äldre, men med detta system kan deras välbefinnande till stor del bevakas på distans och kommunikationen med dem förenklas, säger han.

En annan aspekt handlar om tillfällen då fysiska besök är mindre lämpliga, som exempelvis vid en pandemi.

I denna första fas av projektet, som pågår under ett halvår, är det en Chalmersstudent som agerar testperson. Innan systemet testas på den egentliga målgruppen vill man få en uppfattning om hur väl tekniken fungerar, förklarar Magnus Håkansson.

– Vi vill kunna bekräfta att enheterna är driftssäkra och går att lita på, samtidigt som vi lär oss mer om hur systemet svarar på förändringar i tillvaron, säger han.

En viktig del att testa är också röststyrningen och hur den reagerar på exempelvis olika uttal, röststyrkor och kommandon. Magnus Håkansson och hans kollegor vill se till att det inte bara finns ett sätt att uttrycka sig för att exempelvis sätta på tv:n eller ringa ett samtal. Därför har kvinnan som är testperson i uppdrag att utmana systemet så mycket som möjligt.

– Där ingår att hon får experimentera och använda fantasin; testa olika uttal, olika styrka på rösten, olika kommandon med mera.

Magnus Håkansson upplever att det finns ett stort intresse för systemet. Ambitionen är att i nästa steg utveckla en app för äldrevården, som samlar in data från enheterna och ger personalen möjlighet att ha överblick över en patient utan att behöva vara fysiskt på plats. Inom fem år ser han att systemet skulle kunna användas ute i kommunerna.

Att det skulle innebära en hög tröskel att ta sig över för många äldre som inte är så vana vid digital teknik, är han inte så orolig för.

– Det finns redan i dag i många fall ett krav på att kunna hantera en mobiltelefon, om till exempel hemtjänsten ringer. Jämfört med det tänker jag att denna teknik är mer lättanvänd och dessutom en hjälp i vardagen.

Att få använda rösten är också positivt, menar Magnus Håkansson. Han hänvisar till en studie i USA som visar att bara möjligheten att få använda rösten varje dag, om än för att prata med en digital assistent, kan bidra till en känsla av minskad ensamhet hos äldre.

– Det ersätter så klart inte kontakten med nära och kära, men kan vara en liten hjälp på vägen.

Fotnot: Projektet är ett samarbete mellan Smart Home Sverige, Tieto Evry och HSB Living Lab.