Framtidens uppvärmda badrumsgolv – så blir de mer energisnåla

01 mars 2021 En mindre uppvärmd yta, isolering, begränsa maxtemperatur och tidsstyrning. Det är faktorer som gör att man kan spara energi om man har komfortgolvvärme hemma. HSB Living Labs forskningsprojekt kring komfortgolvvärme har nu avslutats och resultaten redovisats.
– De visar att det finns en möjlig väg framåt om man väljer att installera värmeslingor men ändå vill vara energisnål, säger Andreas Karlsson, projektledare på Bengt Dahlgren, ansvarigt företag för projektet.
test av komfortgolvvärme i HSB Living Lab

Ett varmt badrumsgolv att kliva på efter en dusch eller ett bad är för många en härlig lyx. Men värmeslingor under golv av natursten eller klinker har länge varit en energislukare. I HSB Living Labs projekt, som påbörjades 2018, har man tittat på hur just komfortgolvvärme kan bli mer energisnål, och i förlängningen hållbar för framtiden. I första fasen gjordes en förstudie där man tittade på studier och utredningar som redan gjorts på området. I andra, och sista, fasen var det dags att testa riktiga badrum i HSB Living Lab.

– Vi har testat i två badrum, och fokuserat på energianvändning. Det speciella året 2020 har gjort att vi inte kunnat involvera riktiga människor så mycket som vi önskade, säger Andreas Karlsson.

Men mätningar och några testdagar har kunnat genomföras ändå. Andreas Karlsson berättar att det är främst fyra faktorer som verkar spela in om man vill göra komfortgolvvärme mer energieffektiv. En åtgärd är att avgränsa området där värmeslingorna ligger. Att installera slingor där en tvättmaskin står, eller bakom en toalettstol, är onödigt.

– Detta är troligen den enskilt mest energibesparande åtgärden. Men även isolering är en viktig faktor. Vid installationer i dag isolerar man inte alltid värmeslingorna under golvet, utan värmen har så att säga fritt spelrum att sippra ut till andra delar av lägenheten eller huset, och det är mycket onödigt.

Faktorerna mindre yta och isolering ackompanjeras av tidsstyrning och möjligheten att begränsa maxtemperaturen i golvet. Testerna visade att isolering tillsammans med tidsstyrning gjorde att energiåtgången minskade.  

– Det säger nästan sig självt att man vill ha på värmen när man faktiskt är i badrummet, men att det inte behövs annars. Vad gäller maxtemperaturen i golvet behöver installationen inkludera en begränsning, förslagsvis till ca 25–26°C. Samtidigt är komfortaspekten viktig, lägre temperaturer än 25 på klinker upplever de flesta som för kallt, säger Andreas Karlsson.

Han menar att det är viktigt att påpeka är att det finns fler faktorer än dessa som kommer påverka den faktiska energianvändningen.

– Det beror även på hur husets byggnadsstomme ser ut, ventilationsflödet, hur varmt det är i lägenheten och faktorer kring brukarbeteende med mera. Men det vi säger i denna studie är att dessa rekommendationer är viktiga för att hålla nere energianvändningen.

HSB Living Labs projekt är relativt litet, med litet underlag. Men en annan, större studie där Andreas Karlsson ingår i fokusgruppen är på gång.

– Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, finansierar just nu ett större projekt där man ska mäta mer kring samma saker, det vill säga hur mycket energi man använder med komfortgolvvärme. Det blir intressant att se hur det kommer se ut är man skalar upp det. Faktorerna som vi har kommit fram till i denna mindre studie kommer iakttas och undersökas i det projektet. Det är fantastiskt bra att vi har haft tillgång till HSB Living Lab för att kunna genomföra våra tester, avslutar han.

Resultat

Framför allt fyra faktorer är viktiga vid utformning av komfortgolvvärme för att hålla nere energiåtgången enligt studien:

Begränsad yta
Ju större yta med värme, desto mer energi går åt, och tvärtom.

Isolering
Isolerar man värmeslingorna stannar värmen i badrummet, istället för att sprida sig utanför rummet.

Tidsstyrning
Värmen ska bara vara på när man använder badrummet. Tidsstyrningen fungerar mest effektivt tillsammans med isolering. Resultaten visade att man kunde sänka energiåtgången med upp till 30% vid kombinerad isolering och tidsstyrning.

Maxbegränsning av temperatur
Cirka 26 °C. Energiåtgången kan då hållas nere utan att det blir kallt eller obehagligt.