På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Framtidens uppvärmda badrumsgolv – så blir de mer energisnåla

01 mars 2021 En mindre uppvärmd yta, isolering, begränsa maxtemperatur och tidsstyrning. Det är faktorer som gör att man kan spara energi om man har komfortgolvvärme hemma. HSB Living Labs forskningsprojekt kring komfortgolvvärme har nu avslutats och resultaten redovisats.
– De visar att det finns en möjlig väg framåt om man väljer att installera värmeslingor men ändå vill vara energisnål, säger Andreas Karlsson, projektledare på Bengt Dahlgren, ansvarigt företag för projektet.
test av komfortgolvvärme i HSB Living Lab

Ett varmt badrumsgolv att kliva på efter en dusch eller ett bad är för många en härlig lyx. Men värmeslingor under golv av natursten eller klinker har länge varit en energislukare. I HSB Living Labs projekt, som påbörjades 2018, har man tittat på hur just komfortgolvvärme kan bli mer energisnål, och i förlängningen hållbar för framtiden. I första fasen gjordes en förstudie där man tittade på studier och utredningar som redan gjorts på området. I andra, och sista, fasen var det dags att testa riktiga badrum i HSB Living Lab.

– Vi har testat i två badrum, och fokuserat på energianvändning. Det speciella året 2020 har gjort att vi inte kunnat involvera riktiga människor så mycket som vi önskade, säger Andreas Karlsson.

Men mätningar och några testdagar har kunnat genomföras ändå. Andreas Karlsson berättar att det är främst fyra faktorer som verkar spela in om man vill göra komfortgolvvärme mer energieffektiv. En åtgärd är att avgränsa området där värmeslingorna ligger. Att installera slingor där en tvättmaskin står, eller bakom en toalettstol, är onödigt.

– Detta är troligen den enskilt mest energibesparande åtgärden. Men även isolering är en viktig faktor. Vid installationer i dag isolerar man inte alltid värmeslingorna under golvet, utan värmen har så att säga fritt spelrum att sippra ut till andra delar av lägenheten eller huset, och det är mycket onödigt.

Faktorerna mindre yta och isolering ackompanjeras av tidsstyrning och möjligheten att begränsa maxtemperaturen i golvet. Testerna visade att isolering tillsammans med tidsstyrning gjorde att energiåtgången minskade.  

– Det säger nästan sig självt att man vill ha på värmen när man faktiskt är i badrummet, men att det inte behövs annars. Vad gäller maxtemperaturen i golvet behöver installationen inkludera en begränsning, förslagsvis till ca 25–26°C. Samtidigt är komfortaspekten viktig, lägre temperaturer än 25 på klinker upplever de flesta som för kallt, säger Andreas Karlsson.

Han menar att det är viktigt att påpeka är att det finns fler faktorer än dessa som kommer påverka den faktiska energianvändningen.

– Det beror även på hur husets byggnadsstomme ser ut, ventilationsflödet, hur varmt det är i lägenheten och faktorer kring brukarbeteende med mera. Men det vi säger i denna studie är att dessa rekommendationer är viktiga för att hålla nere energianvändningen.

HSB Living Labs projekt är relativt litet, med litet underlag. Men en annan, större studie där Andreas Karlsson ingår i fokusgruppen är på gång.

– Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, finansierar just nu ett större projekt där man ska mäta mer kring samma saker, det vill säga hur mycket energi man använder med komfortgolvvärme. Det blir intressant att se hur det kommer se ut är man skalar upp det. Faktorerna som vi har kommit fram till i denna mindre studie kommer iakttas och undersökas i det projektet. Det är fantastiskt bra att vi har haft tillgång till HSB Living Lab för att kunna genomföra våra tester, avslutar han.

Resultat

Framför allt fyra faktorer är viktiga vid utformning av komfortgolvvärme för att hålla nere energiåtgången enligt studien:

Begränsad yta
Ju större yta med värme, desto mer energi går åt, och tvärtom.

Isolering
Isolerar man värmeslingorna stannar värmen i badrummet, istället för att sprida sig utanför rummet.

Tidsstyrning
Värmen ska bara vara på när man använder badrummet. Tidsstyrningen fungerar mest effektivt tillsammans med isolering. Resultaten visade att man kunde sänka energiåtgången med upp till 30% vid kombinerad isolering och tidsstyrning.

Maxbegränsning av temperatur
Cirka 26 °C. Energiåtgången kan då hållas nere utan att det blir kallt eller obehagligt.