Sök lägenhet i HSB Living Lab 9-18 mars 2016

10 mars 2016 9-18 mars ligger de 23 lediga lägenheterna sökbara på Boplats Göteborg.

Vägen till inflyttning – 5 steg

  1. 9 mars. Fram till detta datum kan du anmäla intresse till att bo i HSB Living Lab på Chalmers studentbostäder: hsblivinglab@chalmersstudentbostader.se
  2. 9-18 mars ligger de 23 lediga lägenheterna sökbara på Boplats Göteborg. Sök här hos Boplats Göteborg.
  3. 26 mars. Drygt en vecka senare skickas inbjudan ut till 40 studenter som uppfyller urvalskriterierna. Kort därefter kallas till en audition där de får information om hur det är att bo i HSB Living Lab och intervjuas om förutsättningarna för boendet.  
  4. 31 mars hålls audition på Chalmersområdet i Göteborg. Plats och tid kommer att meddelas de 40 sökande som uppfyller urvalskriterierna.
  5. 1 juni är det inflyttning i HSB Living Lab.