Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Viktigt att veta för dig som bor i bostadsrätt

Var vänlig att tillåta marknadsföring-cookies för att titta på denna video.

Fem viktiga saker att komma ihåg

  • Du äger inte din lägenhet – du äger rätten att bo i din lägenhet.
  • Du ansvarar för att lägenheten hålls i gott skick.
  • Du äger föreningens hus tillsammans med dina grannar och ni delar på husets gemensamma kostnader.
  • Säg vad du tycker och välj din styrelse med omsorg.
  • Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans

Bostadsrättsföreningar i HSB Landskrona

 

HSBs Bo-skola

bo-skola.gif

Vad är en bostadsrätt?

Bostadsrätt är en boendeform där du tillsammans med dina grannar äger hela huset. Det du köper är inte lägenheten i sig utan  en andel i föreningen och rätten att bo i din lägenhet.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till uppgift att ta hand om fastighetens värde. Allt från att soporna hämtas som de ska, till att planera för och genomföra större renovering såsom stambyte.

Föreningen styrs av medlemmarna som utser en styrelse som sköter det löpande arbetet. En välskött förening påverkar fastighetens - och i sin tur din bostadsrätts värde. Att engagera sig i styrelsen kan alltså generera både hög trivsel och ekonomiska fördelar.

I en bostadsrättsförenings stadgar regleras hur föreningen ska styras.

Varför ska man betala till föreningen? Jag har ju köpt lägenheten dyrt?

Den avgift du betalar till föreningen gör att ni tillsammans kan hålla hela fastigheten i bra skick. Pengarna ska täcka såväl löpande utgifter som exempelvis uppvärmning, som framtida underhåll.

Vad har jag som medlem i en bostadsrättsförening för rättigheter?

Du har rätt att påverka hur föreningen styrs genom att vara med och utse dem som sitter i styrelsen.

Du har rätt att bo i din lägenhet och till stora delar rätt att forma den efter eget tycke. Du kan till exempel byta till de tapeter du tycker bäst om. Större förändringar, som ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga avlopp, värme gas eller vatten, eller annan väsentlig ändring av lägenheten får dock inte göras utan styrelsens tillstånd.

Vad har jag som medlem i en bostadsrättsförening för skyldigheter?

Du har skyldighet att se till att hålla lägenheten i gott skick. Som bostadsrättshavare finns det vissa delar du har ansvar för att ersätta vid skada. Du bör därför se till att ha en gällande hemförsäkring.

Vad är extra viktigt att tänka på som bostadrättshavare?

Paragraf 31, 32 och 37 i HSBs normalstadgar som rör underhållsansvar och vad som får förändras i lägenheten är bra att ha koll på, så att inga onödig problem uppstår.

Hur kommer HSB in i bilden?

HSB är en bostadskooperation som styrs av alla sina medlemmar. Tillsammans har man skapat en organisation som på olika sätt stöttar bostadsrättsföreningarna. Till exempel finns det en representant från HSB i varje brf-styrelse, och HSB erbjuder utbildningar för att se till att ledamöterna har de bästa möjligheterna  att sköta föreningen på ett bra sätt. Dessutom har HSB förvaltningstjänster för alla de behov som bostadsrättsföreningen kan ha.

Varför ska man sitta med i en bostadsrättsförenings styrelse?

Som boende i en bostadsrättsförening har du möjlighet att sitta med i din bostadsrättsförenings styrelse och kan på så vis påverka det som i allra högsta grad är en del av din vardag, ditt boende. Att vara med i styrelsen ger dig koll på vad som händer och du får en chans att tycka till om det mesta som rör ditt boende. Du får lära känna dina grannar och tillsammans tar ni hand om det som ni äger. Du äger rätten att bo och nyttja din lägenhet, men tillsammans äger ni fastigheten som också inkluderar alla gemensamma utrymmen så som källare, trapphus, gård och tvättstuga.  

CV.gif

En bonus är att man kan skriva in styrelseuppdraget i sitt CV. Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening ger kunskaper som man har användning för också utanför föreningslivet. Många arbetsgivare ser styrelseuppdraget som något positivt. Dessutom ger uppdraget god kunskap inom ekonomi, fastighetsägande och fastighetsteknik.

Vad är fördelarna med att vara styrelseledamot?

Att kunna förändra och påverka. Tycker man att något i boendet kan förbättras är det som styrelseledamot lättare att lyfta sin agenda. Istället för att "se på" kan man sätta sig i händelsernas centrum. Att veta vad som händer där man bor och ha koll på föreningens ekonomi ger en otrolig insyn i apparaten kring att driva en bostadsrättsförening. Man får svar på hur allt hänger ihop med driftkostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.

Gemenskap och engagemang. Man lär känna fler av sina grannar och kan uppmuntra dem genom att engagera sig i bostadsrättsföreningen på olika sätt. Är man en person som tycker om att engagera sig i sin närmiljö är styrelsen en bra gemenskap.

Den personliga utvecklingen. Att vara med i styrelsen är en chans att lära sig nya saker. Både i vardagen och genom att gå på utbildningar.

Höja värdet på din lägenhet. Genom att vara med i styrelsen kan du påverka hur bostadsrättsföreningen sköts. Föreningens ekonomi och värdet på fastigheten påverkar även i slutändan värdet på din lägenhet.

Vad får du göra i din bostadsrätt?

En bra grundregel är att alltid fråga styrelsen innan du utför arbeten i bostadsrätten. I många fall är du dessutom skyldig att göra det. Följande gäller:

Väggar och planlösning
Det står sig fritt att välja färger och material till alla ytskikt i lägenheten. Att riva eller flytta bärande väggar kräver dock alltid styrelsen godkännande. Icke bärande väggar får du teoretiskt sett riva på egne hand, men eftersom det kan finnas el- eller vattenledningar i väggen är det alltid bra att rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Elektricitet
Gällande el finns många restriktioner. Du får inte röra fasta installationer, som att koppla ur element eller komplettera med fler, eftersom det kan förstöra hela elanläggningen. Att byta glödlampor och befintliga strömbrytare får du göra själv förutsatt att du vet hur du ska göra. Men du får inte byta ojordade vägguttag mot jordade eller installera golvvärme utan att ta hjälp av en fackman. De flesta elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

VVS/badrum
Vid vvs-arbeten gäller samma princip: du får utföra enklare arbeten, som byta blandare, om du vet hur du ska gå tillväga. När det gäller våtrum måste du kunna visa i efterhand att du hållit dig til gällande föreskrifter. Tänk på att du som utför sådana själv tar en risk, om en vattenskada uppstår i efterhand blir du ansvarig. Det kan bli mycket kostsamt. Att anlita en fackman även för mindre arbeten kan därför vara en väldigt billig försäkring.

Du som äger en bostadsrätt har underhålls- och reparationsansvar, vilket innebär att du själv ansvarar för att byta ytskikt och inredning när det behövs.