På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Boendefrågor

Allmän information om bostadsrättsföreningen Basilikan

Hur föreningen styrs

Vår förening leds av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter, två suppleanter samt en representant för HSB Mälardalen.
En lista över de för arbetsåret aktuella namnen (ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning) finns anslagna på tavlan i ditt Hus. Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år.


Föreningsstämman

Föreningsstämma hålls varje år i april/maj. Till stämman kallas alla föreningens medlemmar. Maka/make/sambo till medlem är också välkomna. Varje bostadsrätt har en röst vid stämman.Vid stämman framläggs och diskuteras styrelsens förvaltningsberättelse. I denna redovisas bl a föreningens ekonomi, förvaltning och olika aktiviteter som genomförts under det gångna året. Här finns också revisorernas berättelse. Stämman har sedan att fastställa förslagen till resultat- och balansräkning och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid stämman väljs också styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer samt valberedning.

Vill du lämna förslag till stämman, har du möjlighet att inför stämman inkomma med motion/er till styrelsen före februari månads utgång. Du har således goda möjligheter att påverka föreningens verksamhet och ekonomi genom att aktivt delta i föreningsstämman.

Lägenhetens skötsel

I lägenheten ansvarar du själv för underhåll med undantag för radiatorer och ventilation samt rördragning för vatten och avlopp. Förändringar av denna lägenhetsutrustning kräver styrelsens godkännande. I övrigt har du ansvaret för att underhåll och installationer utförs på ett fackmannamässigt sätt. För att göra yttre förändringar som berör fastighetens fasad måste du inhämta styrelsens godkännande.

Du behöver inte ha en särskild bostadsrättstilläggsförsäkring eftersom den ingår i din avgift till föreningen. Om du inte redan gjort det, kontakta ditt försäkringsbolag och säg upp din bostadsrättstilläggsförsäkring. Observera att du måste själv teckna hemförsäkring.

Fastighetens skötsel

Skötsel av fastigheterna och gårdarna sker enligt avtal med HSB Mälardalen.
Fastighetsservicen sköts av HSB som finns tillgänglig per telefon via
HSB service, 020-840840. Vad som åligger bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen framgår av information i HSB-pärmen.

Brandskydd

Din lägenhet är försedd med brandvarnare och du ansvarar för att brandvarnaren fungerar.
Brandvarnaren tillhör bostadsrätten och ska sitta kvar vid flytt.


Gemensamma utrymmen

För vår gemensamma trivsel finns inom föreningen tillgång till övernattningslägenhet/ föreningslokal och bastu. Regler för utnyttjande av dessa finns beskrivna under rubriken trivselregler. Du har också möjlighet att låna viss verktygsutrustning t ex slagborr/skruvdragare. Kontakta styrelsen.


Basilikan Nytt

Genom vårt informationsblad Basilikan Nytt håller styrelsen regelbundet dig informerad om vad som händer inom föreningen. Du är välkommen med egna bidrag – kontakta styrelsen med ett förslag till brfbasilikan@hotmail.se eller i brf Basilikans postfack, Sellerivägen 1.