På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Boendefrågor

Allmän information om bostadsrättsföreningen Basilikan

Hur föreningen styrs

Vår förening leds av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter, två suppleanter samt en representant för HSB Mälardalen.
En lista över de för arbetsåret aktuella namnen (ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning) finns anslagna på tavlan i ditt Hus. Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år.


Föreningsstämman

Föreningsstämma hålls varje år i april/maj. Till stämman kallas alla föreningens medlemmar. Maka/make/sambo till medlem är också välkomna. Varje bostadsrätt har en röst vid stämman.Vid stämman framläggs och diskuteras styrelsens förvaltningsberättelse. I denna redovisas bl a föreningens ekonomi, förvaltning och olika aktiviteter som genomförts under det gångna året. Här finns också revisorernas berättelse. Stämman har sedan att fastställa förslagen till resultat- och balansräkning och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid stämman väljs också styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer samt valberedning.

Vill du lämna förslag till stämman, har du möjlighet att inför stämman inkomma med motion/er till styrelsen före februari månads utgång. Du har således goda möjligheter att påverka föreningens verksamhet och ekonomi genom att aktivt delta i föreningsstämman.

Lägenhetens skötsel

I lägenheten ansvarar du själv för underhåll med undantag för radiatorer och ventilation samt rördragning för vatten och avlopp. Förändringar av denna lägenhetsutrustning kräver styrelsens godkännande. I övrigt har du ansvaret för att underhåll och installationer utförs på ett fackmannamässigt sätt. För att göra yttre förändringar som berör fastighetens fasad måste du inhämta styrelsens godkännande.

Du behöver inte ha en särskild bostadsrättstilläggsförsäkring eftersom den ingår i din avgift till föreningen. Om du inte redan gjort det, kontakta ditt försäkringsbolag och säg upp din bostadsrättstilläggsförsäkring. Observera att du måste själv teckna hemförsäkring.

Fastighetens skötsel

Skötsel av fastigheterna och gårdarna sker enligt avtal med HSB Mälardalen.
Fastighetsservicen sköts av HSB som finns tillgänglig per telefon via
HSB service, 020-840840. Vad som åligger bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen framgår av information i HSB-pärmen.

Brandskydd

Din lägenhet är försedd med brandvarnare och du ansvarar för att brandvarnaren fungerar.
Brandvarnaren tillhör bostadsrätten och ska sitta kvar vid flytt.


Gemensamma utrymmen

För vår gemensamma trivsel finns inom föreningen tillgång till övernattningslägenhet/ föreningslokal och bastu. Regler för utnyttjande av dessa finns beskrivna under rubriken trivselregler. Du har också möjlighet att låna viss verktygsutrustning t ex slagborr/skruvdragare. Kontakta styrelsen.


Basilikan Nytt

Genom vårt informationsblad Basilikan Nytt håller styrelsen regelbundet dig informerad om vad som händer inom föreningen. Du är välkommen med egna bidrag – kontakta styrelsen med ett förslag till brfbasilikan@hotmail.se eller i brf Basilikans postfack, Sellerivägen 1.