På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trivselregler

Trivselregler för bostadsrättsföreningen

Dessa regler är till för vår gemensamma trivsel och säkerhet inom området.
Låt oss alla se till att de efterlevs.

 

A. Boendefrågor


Försäljning av lägenhet

När du skall sälja din lägenhet och funnit en köpare, skall en kontroll genomföras av de delar av lägenheten som föreningen svarar för. Denna kontroll utförs av en styrelserepresentant i närvaro av säljaren.
Avtal som tecknats gällande återställande av ursprungsstandard av bostadsrätt ska regleras före flytt av säljaren.
Vid försäljning av lägenheten upphör s k sidoavtal, t ex extra parkeringsplats, som alltså inte kan lovas bort till köparen. Varje bostadsrätt är garanterad en parkeringsplats.
Köparen har rätt att överta lägenheten först när styrelsen beviljat denne medlemskap i föreningen.

Lägenhetens nyttjande

Lägenheten får inte användas till annat än avsett ändamål d v s som bostad.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostad i andra hand, måste detta godkännas av styrelsen.

 

Cyklar och cykelrum

Tre cykelrum finns inom föreningen. Du som inte använder din cykel så ofta,
kan hänga upp den på de krokar som finns uppsatta på väggen i cykelrummen.
Cyklarna får inte parkeras i entréplan eller i det rum (el-centralen) som är avsett för barnvagnar och rullatorer.


Grillning

Grillning med kol- eller gasolgrill på balkonger och altaner i markplan är inte tillåten. Endast elgrillar tillåts.


Husdjur

Det är inte tillåtet att låta hundar, katter och andra husdjur springa lösa utan tillsyn inom föreningens område.

B. Gemensamhetsutrymmen

Tvättstugan

Det finns en tvättstuga i Hus 2. Tvättid bokas på tavlan utanför tvättstugan med låscylindern
med ditt lägenhetsnummer. Det finns fem pass varje dag och det är tillåtet att tvätta alla dagar, inom de anslagna tiderna. Du får tvätta så ofta du behöver men bara boka ett pass åt gången.(Om du inte påbörjat din bokade tvättid 30 min efter bokningstiden har någon annan rätt till tvättiden). För vår gemensamma trivsel är det synnerligen viktigt att du städar noggrant efter dig.


Föreningslokalen/övernattningslägenheten

I anslutning till föreningens expedition på Sellerivägen 1 finns en samlingssal med pentry och köksutrustning. Lokalen är avsedd för föreningens medlemmar och kan hyras alla dagar från 12:00-12:00. Lokalhyran är 300 kronor per bokning.

Bokningslista för innestående månad samt två månader framåt finns uppsatt på anslagstavla utanför föreningslokalen. Du ansvarar för att lokalen återställs i städat skick. Om städningen inte är godtagbar debiteras du kostnad från städfirma. 

Husdjur bör ej medföras i gemensamma lokaler med hänsyn till allergiker. Liksom i föreningens övriga lägenheter gäller att det ska vara tyst klockan 23.

Bastu

I anslutning till föreningslokalen finns en bastu. Bastun får endast användas av boende inom Basilikan under dag- och kvällstid, dock ej längre än till kl. 23:00. Du skall anteckna ditt namn på bokningslistan. Bastun skall iordningställas efter användandet och den som bokat bastun hålls ansvarig för ordning och ev. skadegörelse. Om städningen inte är godtagbar debiteras du kostnad från städfirma.

Trapphus, förråd och rum för barnvagnar och rullatorer

Trapphus måste av utrymningsskäl hållas fria och får inte användas för uppställning av cyklar, möbler, barnvagnar etc.
Trappstädning utförs f n av städbolag. Städningen får inte försvåras av att du lägger mattor eller ställer ägodelar på trapphusens golv.

Renhållning och sophantering

I förråden på gården finns två soprum. Inom föreningen tillämpar vi källsortering för att skona vår gemensamma miljö och hålla våra kostnader nere. Särskilda kärl finns för varje ändamål och tydliga anvisningar finns anslagna på väggen i resp soprum. Om vi inte sköter
sorteringen drabbas Vi av högre avgifter. Det är viktigt att vi alla följer anvisningarna.

Hus A+B ska kasta sina sopor i ena soprummet och hus C+D i det andra. Bruna komposteringspåsar finns i soprummet vid Sellerivägen 2.

Cigarettfimpar och annat skräp får inte kastas på tomten eller i gemensamma utrymmen. Extra städning kostar pengar.

Rökning

I våra allmänna utrymmen så som trapphus, tvättstuga, föreningslokal, soprum, cykelrum, entréer m.m. är det inte tillåtet att röka. Rökning på balkong/uteplats och i fastighetens närhet där röklukt kan tränga in till grannar som inte uppskattar röklukt så hänvisar vi medlemmarna till god sed.

Till god sed i detta avseende så bör man inte röka på balkong/uteplats under de timmar på dygnet när grannar som inte uppskattar rökning uttryckligen har pratat med sina grannar om att det inte är uppskattat.

God sed är också att grannar som inte uppskattar rökning tar hänsyn till rökare, det är inte förbjudet att röka på balkong/uteplats eller i lägenhet även om det är olämpligt. Men i våra allmänna utrymmen så som trapphus, tvättstuga, föreningslokal, soprum, cykelrum, entréer m.m. är det inte tillåtet att röka och som rökare bör man även ta hänsyn till att det kan lukta rök i allmänna utrymmen om man strax innan man beträder allmänna utrymmen har rökt.

Övrigt

I övrigt hänvisas till föreningens stadgar som utdelats till varje hushåll.

Vid inflyttningen till Basilikan erhöll varje hushåll en pärm från HSB och en pärm från f d NBA numera PEAB. I de båda pärmarna finns många bra tips till skötselråd m m.