På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Rättigheter och skyldigheter

En bostadsrättsförening styrs enligt bostadsrättslagen och enligt föreningens stadgar. Bostadsrättslagen reglerar dels frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen, dels frågor som rör föreningsrätten mellan medlemmarna och föreningen. Stadgarna ger ramarna i frågor som bl a rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Som medlem i bostadsrättsföreningen accepterar man föreningens stadgar och åtar sig att följa dem.

För att kunna köpa en bostadsrätt måste man bli antagen som medlem av styrelsen i bostadsrättsföreningen. Om styrelsen bedömer att en person inte kan sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen kan de vägra medlemskap. Däremot kan styrelsen inte neka någon att bli medlem med hänvisning till att personen inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet.
Man kan sälja lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen, vilket oftast bara är en ren formalitet.
Eftersom det handlar om att äga gemensamt med andra människor krävs vissa regler. I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

•bostadsrättshavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning från föreningen,
•bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter,
•bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd,
•lägenheten används till något annat än bostad,
•bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten,
•lägenheten vanvårdas,
•bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, t ex om en reparation behöver utföras,
•bostadsrättshavaren inte är medlem i en HSB-förening,
•lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.