Lägenhetspärm

Till varje lägenhet finns en pärm med viktig information rörande ert boende.

Det är viktigt att ni bekantar er med innehållet där ni bl a kan se vilka ansvarområden föreningen resp. medllemmen har. Även ordnings- och trivselreglerna är viktiga att känna till eftersom det är på medlemmens ansvar att dom efterlevs.