Hur du felanmäler

Akut felanmälan
Vid uppenbar risk för skada på lägenhet, byggnad och egendom (ex rinnande vatten, översvämning avlopp) gör bostadsrättshavare omgående anmälan till HSB felanmälan på telefonnummer 010-303 27 00.

Om bostadsrätthavare kontaktar HSB felanmälan direkt med ärende som inte är av akut art kommer kostnaden, som grundregel, att debiteras den boende.

Fel på hiss, driftstopp 
Bostadsrättshavare gör omgående anmälan till Hisscentralen på telefonnummer 019-18 24 40.

Övriga fel på lägenhet, hiss eller byggnad
Bostadsrättshavare felanmäler via epost: vesslanorebro@gmail.com eller lämnar felanmälansformulär/lapp i brevlådan vid expeditionen Engelbrektsgatan 11A.

Ladda ner ifyllbart formulär för felanmälan
Skriv ALLTID ditt ärende, namn, adress och telefonnummer.
När du undertecknar felanmälansblanketten godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt
brf. Vesslans personuppgiftspolicy.