Behandling av personuppgifter i Brf Vesslan

Vi behöver spara och hantera personuppgifter om dig, såsom namn, personnr, telefonnr, adress, epostadress osv. Dessa uppgifter används i t.ex lägenhetsregister, parkeringsplatsavtal- och/eller parkeringskö.  Även uppgifter som går till styrelsen vid renovering, felanmälan och uttag ur inre fond.

De personuppgifter som insamlas behövs för att vi ska kunna utföra våra åtagande gentemot dig vid t.ex en parkeringsplatsupplåtelse eller felanmälan. Personuppgifterna har vi fått från dig själv eller från HSB:s lägenhetsregister.

När du samtycker till att vi registrerar eller använder dina personuppgifter, ska du även veta att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De avtal du träffar kring ditt boende är den rättsliga grund som berättigar Brf Vesslans personuppgiftsbehandling.  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med HSB Mälardalen och medlemmarna i Brf Vesslans styrelse.

De personuppgifter vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter delas tillfälligt av våra entreprenörer och utförare.

Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Brf Vesslan, org nr 716411-5714, vesslanorebro@gmail.com