Trivselkommittén vid Brf Vesslan

Styrelsemedlemmen Carina Hägerås Eriksson är utsedd som studieorganisatör. Hon ska tillsammans med en grupp av andra boende skapa aktiviteter för trivsel och gemenskap i vår förening. Arbetet i kommittén är en oavlönad ideell verksamhet. Vi disponerar vid behov ett större samlingsrum i källarvåningen Engelbrektsgatan 11 A.

Under vår och höst förekommer någon form av verksamhet i stort sett varannan vecka. Det kan röra sig om föredrag, bildvisningar, studiebesök, utflykter, bingoträffar eller träffar för bokintresserade  - en i huvudsak social sammankomst kring att läsa litteratur av olika slag. Vi har ett eget bibliotek i korridoren utanför samlingssalen.

Deltagaravgift kan förekomma vid arrangemang som föranleder större kostnader t.ex. för föreläsare, studiebesök, utflykter med bil/buss, förtäring etc.

Vid eventuell resa med egna fordon i samband med aktiviteter meddelas och avtals i förväg hur den som håller med bil lämpligen ersätts.

Styrelsen för Brf Vesslan har i sin budget reserverat medel för verksamheten.