Gym

Föreningarnas gemensamma träningslokal är belägen på Söderkullatorget

 Du som är medlem i någon av ABDS-föreningarna kan ansöka om medlemskap/årskort.

 Pris: 700:- / person och år. Kortet är personligt och får inte under några omständigheter lånas ut till annan person.

Ansöka: Vänligen skicka ett mail till ABDS på service@abds.se och meddela att du önskar ett gymkort tillsammans med ditt namn, adress, lägenhetsnummer (1-3 siffror) samt bostadsrättsförening. Vi skickar därefter ett kontrakt till dig digitalt. När du signerat kontraktet, läggs en tagg i din brevlåda. Om du har ett kontrakt sedan tidigare läggs behörigheten till gymmet på din befintliga gymtagg. Vid förlust av gymtagg debiteras 100:- för utkvittering av en ny. Om kvitto önskas kan man betala på kontoret, detta måste dock meddelas i samband med att det digitala kontraktet signeras, i annat fall skickas faktura via HSB Malmö. 

OBS! Vi har ingen möjlighet att tillhandahålla en gymtagg samma dag som ansökan, beräknad handläggningstid är upp till 5 arbetsdagar. 
När kontoret är stängt, t.ex. vid högtider och semestrar, kan vi inte behandla några ansökningar eller tillhandahålla gymmedlemskap. 

Öppettider för träning

Måndag-söndag  06.00-22.00

In och utgång: enbart 1 person kan och ska passera samtidigt. Vänligen respektera detta så obehöriga inte medges tillträde.
Gymmedlemskapet är personligt och det är absolut förbjudet att släppa in obehörig i lokalen. Detta leder till avstängning, vänligen se kontraktet
för vidare information. 

För att träna på gymmet måste man ha fyllt 15 år och avtalet signeras med hjälp av vårdnadshavare.