Fastighetsskötsel

ABDS Förvaltning sköter den dagliga fastighetsskötseln åt Brf. Artisten, Brf. Berguven, Brf. Duvhöken och Brf. Söderkulla.

Sydsvenska städ ombesörjer föreningarnas trappstädning och tvättstugor. 

Hiss i Skåne har serviceavtal med föreningarna för underhåll och jour på samtliga hissar.

Security assistance har jouruppdraget för akuta problem eller störningar till föreningarna.

Svensk Säkerhet sköter bevakning av parkeringsplatser och gästparkeringar.