Fastighetsskötsel

ABDS:s fastighetskontor ger medlemmar i Artisten, Berguven, Duvhöken och Söderkulla möjlighet till närservice över servicedisk, reception, mail eller telefon. ABDS:s styrelse ansvarar för den dagliga verksamheten och samverkar i stort och smått för att gagna medlemmarna genom gemensamma projekt och inköp.

ABDS sköter den dagliga fastighetsskötseln till bostadsrättsföreningarn inom ABDS:s området.

 ABDS har egen personal för trädgård och sedvanlig fastighetsskötsel.

För större reperartioner och underhåll görs inköp med externa samarbetspartners på uppdrag av respektive bostadsrättsförening.

Ultra Clean ombesörjer föreningarnas trappstädning, fritidslokalerna och tvättstugor.

Hiss i Skåne  och Kone har serviceavtal med föreningarna för underhåll och jour på samtliga hissar.

Security assistance har jouruppdraget för akuta problem eller störningar till föreningarna.

Aimo sköter bevakning av parkeringsplatser och gästparkeringar.