På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Sopsortering

Källsortering är en viktig del i att göra avfallshanteringen miljövänlig. Det som vi tidigare slängde kan nu istället återvinnas. På det sättet sparar vi på våra resurser och minskar avfallet. Tänk på att ju mer som källsorteras, desto mindre avfall hamnar på soptippen. Längst ner på sidan finns en pdf som är lättöverskådlig om hur du sorterar samt ett par länkar till återvinningsstationer som tar emot det föreningen inte hanterar.

Matavfall är allt som blir över när du lagat eller ätit mat: matrester, äppleskruttar, brödkanter, äggskal, frukt- och grönsaksrester, samt fiskrens och köttben. Tepåsar, kaffesump och lite hushållspapper går också bra. Matavfallet läggs i bruna matavfallspåsar som finns att hämta i Miljöhuset och i källaren på Ribevägen 19. Påsarna bör stå i en hållare för bästa luftgenomströmning så att den hålls så torr som möjligt. Fyll påsen till lite mer än hälften (en del påsar har en streckad linje), vik ihop påsen enligt anvisningarna på påsen och kasta i kärlet för matavfall.

Restavfallet är det som blir över när du sorterat alla andra sopor t.ex. blöjor, stearin, diskborstar, chipspåsar, blommor, tuggummi, kattsand, aska, snus och cigaretter som läggs i vanliga plastkassar eller soppåsar. Anledningen till att blommor inte kan sorteras till biogas är att VA Syds anläggning inte kan processa dem ännu.

Plast är all mjuk- och hårdplast som t.ex. plastpåsar, plastfolie, plastburkar, frigolit, saftflaskor, dunkar, ej plastkrukor och disk- och tandborstar, de slänger du i restavfallet och pantflaskorna får du panta!

Papp och kartong är vanliga mjölkpaket, wellpappkartonger och andra kartongförpackningar. Platta till kartongerna så de inte tar så stor plats - luft kostar pengar, släng ej tidningar, böcker, pärmar, frigolit, kuvert i detta kärl.

Tidningar är broschyrer, kataloger, reklamblad, släng ej kuvert, omslagspapper, böcker, wellpapp m.m. i detta kärl.

Glas (färgat och ofärgat): endast förpackningar av glas t ex flaskor och burkar, släng ej keramik, porslin, speglar eller konstglas m.m. i detta kärl. De får du slänga på åter-
vinningsstation. Metalllock till glasburkar, glasflaskor och kapsyler skruvas av och slängs i metallkärlet.

Metall är endast metallförpackningar som du får slänga som konservburkar, ölburkar (om de inte är pantbara) aluminiumfolie m.m. övrig metallskrot får du slänga själv på återvinningsstation eller när vi har container t.ex. stekpannor, spik m.m.

Glödlampor är lågenergilampor, glödlampor, ej lysrör - de får du slänga själv på återvinningstation.

Batterier som småbatterier och knappcellsbatterier. Batterier kan även lämnas tillbaka till inköpsstället. Obs! Inga batterier är så ofarliga att de kan kastas med hushållssoporna. Bilbatterier lämnas till återvinningstation.


Tänk på att alla förpackningar skall vara rena från matrester. Vik ihop och platta till så att de inte tar så stor plats. Luft kostar föreningen pengar. Det bästa sättet att källsortera är att undvika onödiga förpackningar redan i affären.


Sopor och skräp som föreningen inte hanterar och som du själv får lämna till en återvinningsstation

Grovsopor är skrymmande avfall som inte kan läggas i de sopkärl vi har idag t.ex. möbler, husgeråd, leksaker m.m. Detta får du själv lämna till en återvinningstation eller passa på när vi har container.

Trädgårdsavfall ingår inte i vårt sophämtningsavtal och ska lämnas till återvinningstation. Enbart jord från blomlådor och krukor kan med fördel återgå till naturen (i våra rabatter - endast jord).

Miljöfarligt avfall kom ihåg att miljöfarligt avfall varken får hamna i våra sopsorteringskärl eller avloppen. Det ska lämnas till en återvinningstation eller till Farligt Avfall-bilen. Miljöfarligt avfall är t.ex. lysrör, bilbatterier, spillolja, lösningsmedel, färg-och lackrester, läkemedel etc. Obs! blanda aldrig olika kemikalier.

Läkemedel och febertermometer skall lämnas till apotek.

Bildäck lämnas till din däckåterförsäljare för återvinning.

Textilier, det finns en rad ideella organisationer som tar emot begagnade, tvättade kläder. I allmänhet ställer de också upp med hämtning.

VA Syd www.vasyd.se kundservice 040-635 10 00 kund@vasyd.se

Sysav www.sysab.se 040-635 18 00
Farligt Avfall-bilen, Malmö Bunkeflo och Malmö Sjölunda återvinningscentraler

Klädinsamlingar
Myrorna 040-32 05 44 myrorna.se
Emmaus Björkå 040-92 35 40 emmausbjorka.se


Vill du bli ännu mer miljömedveten?
Meddela styrelsen din epostadress så får du Ängdalabladet och annan information direkt i din inkorg istället för i brevlådan, på så vis sparar vi papper och färg i skrivaren och du får en fin grön prick på din brevlåda!