Söderkulla Fritid och kulturförening

Anmäl er till

krister.mauritsson@gmail.com
Så får ni inbetalningkort för att bli medlem 250:- / år

postgiro 4946015-7
Skriv namn gatuadress och Brf Hagalund

2022

IKEA museum i Älmhult 19 maj 2022. Kostnad: 350 kr. Max 50 st. Sista anmälningsdag 5 maj. Buss är bokad/beställd och plats bokad på IKEA med lunch. Det ingår även f.m. och e.m. kaffe. Eftersom den ligger så långt fram i tiden som maj månad, bör det gå att genomföra. Vissa av er har även en betald resa innestående. Samling: kl. 07.45 på Munkhättegatan mellan (Ormvråksgatan – Kungsörnsgatan) Avresa: kl. 8.00. Beräknad hemkomst: ca. 17.30 (Som det ser ut nu skall det inte vara några problem.) OBS! det finns många platser kvar i bussen.

Fredagen den 10 juni 2022 Våravslutning på Restaurang Kockums Fritid