Du har inflytande över ditt boende

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer ni hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. HSB ger bostadsrättsföreningarna stöd på många olika sätt.

Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller förslag på att ändra på sådant som de anser felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

När du bor hos HSB utser föreningsstämman också någon som ska representera din bostadsrättsföreningen på den regionala HSB-föreningens stämma.

HSB har stor kunskap om det arbete som bedrivs i en bostadsrättsförening. Den kunskapen bygger på all erfarenhet som under årens lopp har samlats inom HSB.

För att sprida kunskap till bostadsrättsföreningarnas styrelser utser den regionala HSB-föreningen en ledamot i styrelsen. På detta sätt bidrar HSB med en kontinuitet i styrelsearbetet och en kunskapsöverföring till nya styrelseledamöter.

Är det något som du som medlem undrar över kan du kontakta medlemsrådgivningen hos HSB Riksförbund, en telefonrådgivning under vardagar mellan kl 11 och 13. Tel 08 - 785 36 36