ÅRSMÖTE 2023

Årsmötet 2023
Hålles på Lindängens Folkets hus Torsdagen den 19 oktober.

Kallelse kommer i de nya informationstavlorna.