Råd för köp av bostadsrätt

Här kommer några punkter som kan hjälpa er att hitta en sund bostadsrätt.

1. Granska årsredovisningen.
- Hur stora lån har föreningen?
- Vilka ingår i styrelsen? Är den HSB Certifierad?
- Har reparationer gjorts, hur har de i så fall finansierats?
- Finns statliga räntebidrag som sjunker ganska snabbt för att sedan helt upphöra? Innebär det höjda avgifter?

Tips på hur man kan granska årsredovisningen

2. Läs stadgarna för att få reda på vilka skyldigheter och rättigheter du som enskild bostadsrättshavare och föreningen har mot varandra.

3. Diskutera lägenheten och huset med ordföranden, kassören eller sekreteraren.
- Vilka större reparationer är på gång?
- I vilket skick är stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera.
- Har den som säljer bostadsrätten skulder till föreningen eller lån med lägenheten som säkerhet?
- Red ut eventuella oklarheter i årsredovisningen.

4. Inspektera kringutrymmen som källare, tvättstuga, mm.


5. Inspektera lägenheten.
Den som sålt bostadsrätten kan sällan hållas ansvarig för ett fel efter köpet. Kom i förväg överens med säljaren vilken utrustning som ingår i köpet, till exempel tvätt- och diskmaskin.

6. Kontrollera mäklaren - om du är osäker.
Är det en mäklare som förmedlar köpet, bör man kontrollera att han eller hon är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, tel 08-54528100. Då vet man att det finns en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel i själva mäklartjänsten.

7. Skaffa en skriftlig beskrivning av bostadsrätten. Den kan behövas som bevis, om man skulle hamna i en tvist med mäklaren efter köpet. Man bör även spara den kostnadskalkyl som mäklaren är skyldig att göra.