På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

För mäklare

Här hittar du information som ofta efterfrågas i samband med försäljning och överlåtelser. Här finns även energideklarationerna för samtliga brf Hildas hus. Energideklarationerna finns som PDF-filer lägst ned på sidan.

(Bild: Nicola Evans, WSP Group 2011)

Föreningen byggdes 1969/70 och innehåller 767 lägenheter fördelade på åtta 9-vånings höghus (block 1-8) och åtta 3-vånings låghus (block 9-16).

Bostadsyta
Lägenheternas bostadsyta varierar mellan 41 - 95 kvm.

 • 1-rums 41 kvm 3 st
 • 2-rums 59,5 kvm 192 st
 • 3-rums 79,0-81,5 kvm 412 st
 • 4-rums 95 kvm 160 st

Vissa marklägenheter i låghusen har trädgård som hyrs separat från föreningen. 

Ekonomi – de senaste årens årsredovisningar finns här.
Årsredovisningarna ger en samlad bild av HSB brf Hildas ekonomiska status.

Avgiften 2020 är cirka 798 kr per kvadratmeter och år.
För en 3-rums lägenhet på 80 kvadratmeter ger det under 2020 en månadsavgift på cirka 5 310 kronor. (Cirka 798 kronor per kvadratmeter och år.)

Genomförda avgiftshöjningar:

 • 1 jan 2012, höjning med 3 proc.
 • 1 jan 2013, höjning med 10 proc.
 • 1 jan 2014, höjning med 2 proc.
 • 1 april 2015, höjning med 3 proc.
 • 1 april 2016, höjning med 2 proc.
 • 1 januari 2017, ingen höjning
 • 1 januari 2018, höjning med 3 proc. 
 • 1 januari 2019, ingen höjning
 • 1 januari 2020, ingen höjning
 • 1 januari 2021, ingen höjning

Framtida avgiftshöjningar.
Styrelsen ser inga behov av dramatiska höjningar utan förväntar sig endast indexhöjningar de närmaste åren. Målet är att begränsa avgiftshöjningar till ett minimum utan att för den skull äventyra den goda ekonomiska återhämtningen Hilda genomgått sedan byggprojektet 2010–2012. .

Nyligen avslutade renoverings- och byggarbeten i föreningen:
2010–2012 Förnyelseprojektet Hållbara Hilda; stambyte, badrumsrenovering, ny ventilation, nya element, nytt brandvarningssystem. Fasadrenovering pågick fram till sommaren 2015.

Budget för förnyelseprojektet och fasadrenoveringen var cirka 240 miljoner kronor.

HSB brf Hilda fick bidrag dels från EU och dels från delegationen för hållbara städer för olika miljösatsningar, bland annat solceller. Bidragen för miljösatsningarna uppgick till cirka 11 miljoner kronor.

 • Alla garageportar byttes ut år 2014.
 • Alla hissar är nya, installationen gjordes 2015–2016
 • Föreningens fyra garage totaltrenoverades 2017–2018
 • Den yttre miljön är förnyad med nya lekplatser och Hildas fyra gåradar är upprustade med nya planteringar och sittgrupper.
 • Digitala informationstavlor installerade i samtliga entréer; innehåller information till medlemmarna, möjlighet til vättstugebokning. Tavlorna är kopplade till mobil-ap, Vixinity, för direktkontakt mellan medlemmar och fastighetskontoret. 
 • Alla tvättstugor i låghusen är renoverade 2019.
 • Nya tvättstugor inreds i höghusen i gamla matförråden, beräknas vara klart under 2021.
 • Gamla tvättstugor i höghusen renoveras, beräknas vara klart 2021.
 • Nytt passagesystem (Aptus) installerades 2019.
 • Nya entre partier i låghusen installerades 2021.
 • Räddningsväggar med uppställningsplatser för räddningsfordon 2021.
 • Invändig renovering av trapphus i låghusen, beräknas vara klart 2022.
 • Ombyggnad av tre mellangårdar, beräknas vara klart 2022.
 • Installation av staket runt föreningen, beräknas vara klart 2022.

Krav för medlemsskap
För att få bo i Hilda krävs medlemskap i bostadsrättsföreningen. Medlemskap prövas av HSB brf Hildas styrelse. Nya medlemmar måste även vara medlemmar i HSB Malmö. 

Efter komplett ansökan om medlemskap lämnar styrelsen för HSB brf Hilda normalt besked inom en månad.

De som söker medlemskap i föreningen ska tillsammans med ansökan lämna:

 • Kopia på aktuell arbetsgivarintyg.
 • Lönespecifikation för de tre senaste månaderna.

Föreningen tar en kreditupplysning på dem som söker medlemskap. För personer som arbetar/bott i Danmark krävs RKI (kreditupplysning).

Innan en ny medlem flyttar in i föreningen gör bostadsrättsföreningens förvaltare tillsyn i lägenheten för att kontrollera den utrustning som tillhör föreningen. I samband med tillsynen får den nya medlemmen även en kort introduktion om regler och praktiska förhållanden inom föreningen.

Sedan våren 2015 önskar styrelsen att denna tillsyn av lägenheten sker innan överlåtelsen godkänns,
och med både köpare och säljare närvarande.

Brf Hildas ordningsföreskrifter
Brf Hildas miljöpolicy.

Gatuadresserna till respektive fastighet:

Block 1:  Von Lingens väg 4, 6, 8

Block 2:  Von Lingens väg 18, 20, 22

Block 3:  Von Lingens väg 38, 40, 42

Block 4:  Von Lingens väg 52, 54, 56

Block 5:  Von Lingens väg 68, 70, 72

Block 6:  Von Lingens väg 84, 86, 88

Block 7:  Von Lingens väg 100, 102, 104

Block 8:  Von Lingens väg 114, 116, 118

Block 9:  Von Lingens väg 120, 122, 124, 126

Block 10:  Von Lingens väg 106, 108, 110, 112

Block 11:  Von Lingens väg 90, 92, 94, 96

Block 12:  Von Lingens väg 74, 76, 78, 80

Block 13:  Von Lingens väg 58, 60, 62, 64

Block 14:  Von Lingens väg 44, 46, 48, 50

Block 15:  Von Lingens väg 26, 24, 30, 32

Block 16:  Von Lingens väg 10, 12, 14, 16