Rosengårds tidiga historia

Första gången namnet Rosengård dyker upp är i ett köpeavtal från 1811. Området som vi idag känner som Rosengård har varit bebott sedan förhistorisk tid, från cirka 4 000 år före vår tideräknings början. Fram till 1959 var Rosengård en lantlig idyll. När staden växte byggdes det nya Malmö på ängarna och åkrarna runt Rosengårds herrgård.

Här kan du läsa en sammanställning av text och bilder från i första hand tiden 1811 – 1959.