Integritetspolicy

GDPR dokumentation för HSB Brf Hildas hemsida:

Kameraövervakning:

 • Vem är huvudansvarig för lagrat kameramaterial

Förvaltningschefen på HSB Brf Hilda 

info@brfhilda.se

Anledning till kameraövervakningen:

Laglig anledning till övervakningen är Intresseavvägning enligt §8:2 i Kamerabevakningslagen:

 1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet alternativt utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.
 2. Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.
 3. Dokumentera och följa upp efter eventuella händelser för att utreda brott och vid behov överlämna informationen till polis eller åklagare.

 

Vår intresseavvägning beror på:

 • Under de senaste åren har föreningen drabbats hårt av skadegörelse och sabotage. 
 • Omfattande garagebrand påsken 2017. Anlagd brand som krävde totalrenovering av garage med plats för drygt hundra fordon. Föreningens kostnad cirka 4,5 miljoner kronor, till det ska läggas ett antal totalförstörda bilar. 
 • Frekventa stölder i garagen av attraktiva delar till vissa bilmodeller – strålkastarinsatser, rattar, hjul med fälgar. 
 • Sprängattentat i juni 2019 vid entréen till von Lingens väg 120. Kostnad cirka 500 000 kronor. 
 • Felaktigt deponerade grovsopor (möbler, TV-apparater, köksinredningar, spisar etcetera) i föreningens miljöhus. Vilket innebär stora extrakostnader för föreningen i form av hantering, transport och avgift för deponi. 
 • Skadegörelse i källarutrymmen. Bland annat en större vattenskada till följd av fotbollsspel i en av föreningens källargångar. 
 • Skadegörelse och sabotage av tvättutrustningen i föreningens tvättstugor är ett kontinuerligt problem. 
 • Kontinuerlig narkotikaförsäljning både i och runt garagen, polisen gjorde en stor insats under 2021 där dom både hämtade information och övervakade i realtid på plats.
 • Den viktigaste funktionen för de kameror brf Hilda installerat är att motverka skadegörelse, stöld och sabotage.
  Hilda är Malmös näst största bostadsrättsförening med 767 lägenheter fördelade på sexton huskroppar. Föreningen har cirka 2 500 boende och för att upprätthålla trivsel och trygghet i området krävs en strikt ordning. Kamerasystemets preventiva effekt är betydande för att uppnå det målet.
  HSB brf Hildas läge i Rosengård gör att föreningen är verksam inom en del av Malmö som generellt klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar. Kamerasystemet är ett hjälpmedel för att möta de utmaningarna. 
 • Föreningen anlitar även Avarn för rondering med hund, kvällar och nätter i garage och källare. 

 

 • Hur länge sparas informationen

Informationen sparas 14 dagar, efter det skrivs informationen automatiskt över. Om materialet behöver sparas längre på grund av utredning av brott sparas materialet till det inte behövs längre.

 • Vem sköter övervakningen?

Informationen lagras lokalt på HSB Brf Hildas kontor.

Förvaltningschef samt teknisk förvaltare har tillgång till materialet och övervakar efter behov, ingen kontinuerlig övervakning sker.

 

 • Överlämnande av inspelat material
  Informationen överlämnas enbart efter konstaterat brott alternativt om polis eller Åklagarmyndigheten begär in inspelat material.
 • Den registrerades rättigheter

Enligt Artikel 15 i Dataskydsförordningen har den registrerade rätt att få reda på om information angående den registrerade finns sparad hos HSB BRF Hilda, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen har den registrerade även rätt att bli raderad från den sparade informationen. 

för att detta ska kunna ske måste tillräcklig information lämnas angående tid och plats där den registrerande tror att registreringen ska ha skett.

 

Förfrågningar lämnas till:

info@brfhilda.se

Eller till:

Fastighetskontoret

ATT: GDPR

von Lingens väg 80

213 71 Malmö

Sverige


När en förfrågan har kommit in kontrollerar förvaltningschefen på HSB Brf Hilda om det finns någon information lagrad och återkommer.

 • Om ni anser att HSB Brf Hilda bryter mot Dataskyddsförordningen kan ni vända er till

www.imy.se