På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Integritetspolicy

GDPR dokumentation för HSB Brf Hildas hemsida:

Kameraövervakning:

 • Vem är huvudansvarig för lagrat kameramaterial

Förvaltningschefen på HSB Brf Hilda 

info@brfhilda.se

Anledning till kameraövervakningen:

Laglig anledning till övervakningen är Intresseavvägning enligt §8:2 i Kamerabevakningslagen:

 1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet alternativt utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.
 2. Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.
 3. Dokumentera och följa upp efter eventuella händelser för att utreda brott och vid behov överlämna informationen till polis eller åklagare.

 

Vår intresseavvägning beror på:

 • Under de senaste åren har föreningen drabbats hårt av skadegörelse och sabotage. 
 • Omfattande garagebrand påsken 2017. Anlagd brand som krävde totalrenovering av garage med plats för drygt hundra fordon. Föreningens kostnad cirka 4,5 miljoner kronor, till det ska läggas ett antal totalförstörda bilar. 
 • Frekventa stölder i garagen av attraktiva delar till vissa bilmodeller – strålkastarinsatser, rattar, hjul med fälgar. 
 • Sprängattentat i juni 2019 vid entréen till von Lingens väg 120. Kostnad cirka 500 000 kronor. 
 • Felaktigt deponerade grovsopor (möbler, TV-apparater, köksinredningar, spisar etcetera) i föreningens miljöhus. Vilket innebär stora extrakostnader för föreningen i form av hantering, transport och avgift för deponi. 
 • Skadegörelse i källarutrymmen. Bland annat en större vattenskada till följd av fotbollsspel i en av föreningens källargångar. 
 • Skadegörelse och sabotage av tvättutrustningen i föreningens tvättstugor är ett kontinuerligt problem. 
 • Kontinuerlig narkotikaförsäljning både i och runt garagen, polisen gjorde en stor insats under 2021 där dom både hämtade information och övervakade i realtid på plats.
 • Den viktigaste funktionen för de kameror brf Hilda installerat är att motverka skadegörelse, stöld och sabotage.
  Hilda är Malmös näst största bostadsrättsförening med 767 lägenheter fördelade på sexton huskroppar. Föreningen har cirka 2 500 boende och för att upprätthålla trivsel och trygghet i området krävs en strikt ordning. Kamerasystemets preventiva effekt är betydande för att uppnå det målet.
  HSB brf Hildas läge i Rosengård gör att föreningen är verksam inom en del av Malmö som generellt klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar. Kamerasystemet är ett hjälpmedel för att möta de utmaningarna. 
 • Föreningen anlitar även Avarn för rondering med hund, kvällar och nätter i garage och källare. 

 

 • Hur länge sparas informationen

Informationen sparas 14 dagar, efter det skrivs informationen automatiskt över. Om materialet behöver sparas längre på grund av utredning av brott sparas materialet till det inte behövs längre.

 • Vem sköter övervakningen?

Informationen lagras lokalt på HSB Brf Hildas kontor.

Förvaltningschef samt teknisk förvaltare har tillgång till materialet och övervakar efter behov, ingen kontinuerlig övervakning sker.

 

 • Överlämnande av inspelat material
  Informationen överlämnas enbart efter konstaterat brott alternativt om polis eller Åklagarmyndigheten begär in inspelat material.
 • Den registrerades rättigheter

Enligt Artikel 15 i Dataskydsförordningen har den registrerade rätt att få reda på om information angående den registrerade finns sparad hos HSB BRF Hilda, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen har den registrerade även rätt att bli raderad från den sparade informationen. 

för att detta ska kunna ske måste tillräcklig information lämnas angående tid och plats där den registrerande tror att registreringen ska ha skett.

 

Förfrågningar lämnas till:

info@brfhilda.se

Eller till:

Fastighetskontoret

ATT: GDPR

von Lingens väg 80

213 71 Malmö

Sverige


När en förfrågan har kommit in kontrollerar förvaltningschefen på HSB Brf Hilda om det finns någon information lagrad och återkommer.

 • Om ni anser att HSB Brf Hilda bryter mot Dataskyddsförordningen kan ni vända er till

www.imy.se