Instruktion vid risk för inträngning av rök och hälsovådliga ämnen genom våra ventiler under fönstren

Våra fastigheter är utrustade med mekanisk ventilation.

Åtgärden vid risk för inträngande brandrök eller andra ämnen är därför att centralt stänga av fläktarna.

Är dessa avstängda föreligger ingen insugningseffekt. Vid ett sådant tillfälle kommer därför våra fläktar att stängas av.

Under expeditionens öppettid göres detta av personalen och övrig tid av Örestads fastighetsjour tel 040 931270.

Om denna åtgärd av någon anledning skulle bli fördröjd, kan man täcka över frånluftsdonen i badrum och wc och kök (köksfläkten) med t.ex. en plastpåse, vilken hålls på plats av sig själv så länge ventilationen är i drift.Filtret i fläktkåpan kan behöva tas bort först.