Grillplats

För en trivsam utomhusmiljö har föreningen genomfört en del åtgärder de senaste åren för att öka gemenskapen. Vid framsidan av huset som vätter mot Ellstorpsgatan har två set om bänkar med bord monterats. På baksidan (innergården) har två grillar med tillhörande bänkar och bord uppförts.