Felanmälan

Längst ner på den här sidan kan du felanmäla fel och skador i lägenhet och hus, såsom läckande kranar, toalett som rinner, stopp i avlopp och liknande.

Akut ärende

Gäller det ett akut ärende, ring alltid.

 • Under arbetstid kontaktar du vaktmästaren på telefon 0733-713 693.
 • Efter ordinarie arbetstid (vardagar kl. 16:00–07:00, helgdagar dygnet runt) kontaktar du Örestad bevakning på telefon 040-93 12 70.

Kontakta Örestads Bevakning enbart vid uppenbart akuta fel som till exempel:

 • Vattenläckor och översvämningar. Läcker det i din lägenhet så meddela jouren så att inte andra lägenheter drabbas.
 • Stopp i avlopp. Meddela jouren, föreningen ansvarar för inbyggt avlopp. Vattenlås och synliga avloppsrör tillhör normalt lägenheten.
 • Inbrottsskador på entréer och källarentréer. Däremot är inbrottsskador på lägenhetsdörren eller dörren till källarförrådet lägenhetsinnehavarens ansvar och omfattas inte av Fastighetsjourens arbete.
 • Krossade rutor och trasiga i fönster i allmänna utrymmen åtgärdas av Örestads Bevakning, lägenhetens fönster är respektive innehavares ansvar liksom fönster i källarförråd som tillhör lägenheten.
 • Elfel som ligger inom fastigheten och innebär att strömmen försvinner sköter jouren. Om en säkring i lägenheten går sönder eller om jordfelsbrytaren löser ut så är det den boendes eget ansvar att åtgärda felet.
 • Reparation av grindar och staket.
 • Stormskador och åtgärd av lösa föremål som riskerar att falla ner på grund av stark vind.
 • Om det luktar rök i fastigheten.
 • Störningsjour, till exempel vid hög musik eller våldsam fest samt om det uppehåller sig obehöriga i trapphuset. 

När är felet akut?

Om felet kan ge ekonomiska, materiella eller personliga skador om det inte genast åtgärdas, är det akut.

Fel på lägenhetens vitvaror, ytterdörr eller annat som tillhör lägenheten ingår inte i Fastighetsjourens uppdrag. Fel som uppstår på utrustning och installationer i lägenheten är de boendes eget ansvar och räknas alltså inte som ”akut fel” på fastigheten. 

Fyll i formuläret för att göra en felanmälan

Tack för ditt meddelande. 

Fastighetskontoret eller fastighetsskötaren tar kontakt med dig så snart som möjligt.

Är felet akut och uppstår utanför kontorstid ska du ta kontakt med Örestads Bevakning 040-93 12 70.
Här kan du se vad som räknas som akuta fel.