För mäklare

Här hittar du information som ofta efterfrågas av mäklare i samband med försäljning och överlåtelser.

Föreningen färdigställdes 1959 och innehåller 313 lägenheter fördelade på sex bostadshus.

Bostadsyta
Lägenheternas bostadsyta varierer mellan 21,5 – 86 kvadratmeter.

  • 23 st – 1:or (21,5–38 kvm)
  • 148 st – 2:or (54,5–58 kvm)
  • 119 st – 3:or (73,5–80 kvm)
  • 23 st – 4:or (78–86 kvm)

Medellägenhetsytan är 63 kvadratmeter.

Bostadshusen rymmer tillsammans 17 trapphus med adresserna:

  • Solvändegatan 1–3
  • Munkhättegatan 22
  • Rödkullastigen 1, 2 och 3

HSB brf Munkhättans fastighetsindelning hittar du här.

Ekonomi
De senaste årens årsredovisningar finns här. Årsredovisningarna ger en samlad bild av HSB brf Munkhättans ekonomiska status.

Avgiften 2019 är cirka 814 kronor per kvadratmeter och år.

Pågående och avslutade bygg- och renoveringsprojekt
Brf Munkhättan har under 2014 genomfört rörstambyte för kallt och varmt tappvatten. Stambytet avslutas i december 2014.
Renovering och om fogning av tegelfasaderna pågick från sommaren 2014 fram till början av 2015.

IMD EL är infört 2018

Alla tvättstugor renoverades och uppgraderades 2019

I nuläget håller föreningen på att påbörja ett arbete att renovera balkonger.

För att få bo i HSB brf Munkhättan krävs medlemskap i bostadsrättsföreningen. Medlemskap prövas av HSB brf Munkhättans styrelse. Nya medlemmar måste även vara medlemmar i HSB Malmö.

Efter komplett ansökan om medlemskap lämnar styrelsen för HSB brf Munkättan normalt besked inom en månad

Föreningen tar en kreditupplysing på dem som söker medlemskap.

När en ny medlem flyttar in i föreningen gör bostadsrättsföreningens företrädare tillsyn i lägenheten för att kontroller den utrustning som tillhör föreningen.

I samband med tillsynen får den nya medlemmen även en kort introduktion om regler och praktiska förhållanden inom föreningen.

Utvecklingen av avgifterna under de senaste åren:

2011-01-01 – höjning 2 proc.
2012-01-01 – höjning 3 proc.
2013-01-01 – höjning 3 proc.
2014-01-01 – höjning 6 proc.
2015-04-01 – höjning 7 proc.
2016-01-01 - höjning 3 proc.
2017-01-01 - höjning 2 proc.
2018-01-01 - höjning 2 proc
2019-01-01 - höjning 2 proc

Här hittar du energideklarationerna för brf Munkhättans byggnader.