Överlåtelse av bostadsrätt i Brf Per Albins Hem

 

Vid överlåtelse av bostadsrätt ska köpeavtal lämnas/skickas till Bredablick. Bredablick tar en kreditupplysning på den blivande medlemmen och kontrollerar även så att det inte föreligger andra hinder för medlemskap. Om inga hinder finns beviljars medlemskap. Därefter kallas den blivande medlemmen till information och samtidigt sker en tillsyn av lägenheten.

Varje ny medlem får skriva under på att hen tagit del av föreningens information och stadgar.

Medlemskapet protokollförs slutligen vid ett styrelsemöte och en överlåtelseavgift debiteras köparen (läggs på ordinarie avgiftsavi).