Att bo i bostadsrätt

Bo i bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper nyttjanderätt till en bostad. Man blir då medlem i en bostadsrättsförening, en ekonomisk förening vars ändamål är att i föreningens hus upplåta boende med bostadsrätt. Tillsammans med övriga medlemmarna i föreningen ansvarar man för underhåll och förvaltning av hus, mark och övriga gemensamma utrymmen.

 

Styrelse

På den årliga föreningsstämman utser medlemmarna representanter som får till uppgift att förvalta bostadsrättsföreningen. Normalt förmedlar styrelsen de olika ansvarsområdena inom styrelsen och utser en ordförande.

 

Föreningsstämma

Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma där föreningens verksamhet gås igenom. Samtliga medlemmar ska kallas till föreningsstämman där man bland annat utser styrelse. För den som vill ta upp ämnen till allmän diskussion under föreningsstämman finns möjligheten att lämna en motion. Varje föreningsstämma ska protokollföras och protokollet ska finnas tillgängligt för samtliga medlemmar.

 

Medlemsförteckning

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en lägenhets- och medlemsförteckning där det framgår vem som bor i respektive lägenhet. Här ska även antecknas om lägenheten är pantsatt, det vill säga om banken har lägenheten som säkerhet för ett lån. I förteckningen ska också framgå om lägenheten är uthyrd i andra hand.Vad får man göra i lägenheten?

Som medlem och boende i en bostadsrättsförening ansvarar man för inre reparationer och underhåll i bostaden. 

 

Man avgör alltså själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Om du önskar utföra större underhållsarbeten i lägenheten, flytta avlopp, väggar och dylikt måste styrelsen lämna sitt godkännande. Inför en renovering ska man som medlem därför lämna en skriftlig förfrågan och förklara kortfattat vad man planerat genomföra.

 

Yttre underhåll

Det yttre underhållet är föreningens gemensamma ansvar, det gäller exempelvis fasader, tak och trapphus samt installationer av vatten, värme, el och ventilation. En del av årsavgiften avsätts till kommande reparationer och underhåll.Tillsammans

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar ni och era grannar den bomiljö ni vill ha!