Stadgar och trivselregler

En bostadsrättsförening får inte skötas hur som helst. Föreningen måste enligt lag ha egna stadgar, som enkelt kan kallas för föreningens spelregler. De reglerar bland annat vilket ansvar föreningen, respektive du som bostadsrättshavare, har när det gäller underhåll och reparationer.

Som bostadsrättshavare är det särskilt viktigt att du bekantar dig med § 36. Här framgår nämligen vad föreningen ansvarar för samt vad du ansvarar för i din lägenhet. 

Du ansvarar för nästan allt du kan se i din lägenhet, men inte riktigt allt, för föreningen ansvarar bland annat för uppvärmning (det vill säga radiatorer med tillhörande termostater och rör) och en del annat.

Om du planerar att renovera eller hyra ut din lägenhet

Läs i stadgarna först och rådgör gärna med förvaltaren om du är osäker på vad du får göra, utan att ansöka om tillstånd.

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt betyder att vi bryr oss om varandra. Vi delar vårt boende med andra och visar ömsesidig hänsyn och respekt, så att boendet känns tryggt och trivsamt. Vi kommer oftast långt med lite sunt förnuft och att prata med varandra, men för att underlätta för alla kommer här några enkla riktlinjer, som komplement till våra stadgar. I våra stadgar hittar du information om exempelvis att hyra ut i andra hand, väsentliga ändringar samt vilket ansvar du har som bostadsrättshavare.