Balkonger och uteplatser

Ritningen illustrerar uteplatser och den gemensamma innergården i brf Sportsbyn.

Regler för uteplatser i BRF Sportsbyn. 

  • Inga kol- eller gasolgrillar är tillåtna, däremot är elgrillar godkända. Grillning ska ske på sådant sätt att inte fara för brandrisk uppstår.
  • Vind- och insynsskydd ska ha en grå alt. ljusgrå färgkod för att föreningen ska ha ett enhetligt intryck. 
  • Tillstånd från styrelsen krävs vid byggnationer på balkong eller uteplats.
  • Paraboler får inte monteras på utvändig fasad eller balkongräcke, golv eller tak.
  • Att hänga mattor och sängkläder över balkongräcken är inte tillåtet. Blomlådor får inte heller hänga utanför balkongräcket. 
  • För medlemmar som bor på andra våningen och uppåt, tänk på att inte kasta föremål eller fimpa cigaretter som kan påverka dina understa grannar. 
  • Tänk på att din balkong är inte enbart din utan även dina grannars utsikt. 

Uppd. 2020-04-28