Andrahandsuthyrning – så funkar det

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet behöver du alltid ha föreningens tillstånd. Här kan du läsa om hur du ansöker och vilken policy vi har.

Så här ansöker du om tillstånd att hyra ut din lägenhet

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du lämna in en skritftlig ansökan till föreningen. 

Fyll i blanketten "Ansökan om tillstånd för uthyrning i andra hand" som finns här.

Mejla ansökan som pdf-fil till förvaltaren eller lämna den på fastighetskontoret. Om du lämnar den på fastighetskontoret är det dock viktigt att du meddelar förvaltningen att den finns där.

Brf Ymer godkänner endast perioder på max sex månader i taget. Ta hänsyn till detta när du fyller i din ansökningsblankett. 

Exempel på beviljade skäl för andrahandsupplåtelse 

  • TIllfälligt arbete på annan ort
  • Tillfälliga studier på annan ort 
  • Provbo sambo

Beslut om beviljad eller avslagen ansökan meddelas skriftligen via e-post eller brev. Vid avslag på ansökan ska även upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga beslutet till Hyresnämnden. 

För att täcka föreningens administrativa kostnader vid upplåtelse av lägenhet i andra hand tas det ut en avgift i enlighet med stadgarna motsvarande 10% av ett pribasbelopp per år. Avgiften debiteras månadsvis.

Kom ihåg! Om du hyr ut utan tillstånd av föreningen betraktas det som en olovlig uthyrning. Detta kan i förlängningen betyda att du förverkar din nyttjanderätt till bostadsrätten.