Källsortering

Det ska vara lätt att sortera rätt. Här hittar du information som gör det enklare att veta vad du slänger var.

Detta sorterar vi i miljöhusen

 • Restavfall
 • Plastförpackningar 
 • Matavfall
 • Metallförpackningar
 • Tidningar 
 • Pappersförpackningar 
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas 
 • Lampor
 • Lysrör
 • Batterier 
 • Småelektronik 
 • Mindre metallskrot 

Bokbyte

Ta med en bok som du har läst och välj istället ut en ny. Bokhyllan står tillgänglig för alla medlemmar i soprummet för byte av böcker. 

Farligt avfall, rester från renovering, vitvaror och grovsopor

Detta lämnar vi på något av stadens återvinningscentraler. Här hittar du återvinningscentraler

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper. Det kan till exempel röra sig om ämnen som är giftiga eller brandfarliga. Exempelvis rester av färg, rengöringsmedel och lim. 

Container 

Två gånger om året beställs det in en container till föreingen för grovsopor. Information kommer ut på hemsidan och i trapphusen innan container kommer på plats. I containern slängs blandat avfall vilket innebär mineralull, metall, papper, plast, trä, glas, sten, tegel, gru och PVC. 

Släng INTE farligt avfall, tryckimpregnerat trä, elavfall, komposterbart avfall eller däck i containern. 

Stort tack för att du sorterar! 

Tillsammans hjälps vi åt, för en bättre miljö och för att hålla nere kostnaden.