Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Felanmälan

Om något går sönder i din lägenhet eller i ett gemensamt utrymme i fastigheten kan du göra en felanmälan här.

Gör en felanmälan

Fyll i dina uppgifter och beskriv ditt ärende i formuläret nedan. Vi kontaktar dig så snart som möjligt efter att vi tagit emot din felanmälan. Felanmälningar som görs via webben hanteras första vardagen efter helgen. För akuta ärenden utanför kontorstid kontakta Securitas på 010-470 53 01 eller den jourtjänst som din förening har avtal med. 

Tänk på att du som bostadsrättshavare ansvarar för visst underhåll i din lägenhet och att vissa tjänster kan komma att faktureras dig. Detta regleras genom din bostadsrättsförenings stadgar. 

* = obligatoriska uppgifter

Din bostad

* Bostadsrättsförening/Hyresrätt
Lägenhetsnummer

Personuppgifter bostadsinnehavare

* Förnamn
* Efternamn
* Gatuadress
* Gatunummer
* Postnummer
* Postadress
* Telefon dagtid
E-postadress
Mobiltelefon

Nyckel/Tillträde

Ärendetyp

Beskrivning

Övrig information