Fönsterbyte

05 februari 2021 Snart är det dags att byta ut alla fönster på fasaden som vetter mot torget. Detta som en del av underhållsarbetet på vår fasad. Arbetet beräknas starta i slutet av mars. Berörda lägenheter kommer kontaktas innan arbetet påbörjas.