Jordlotter

Jordlotter för eget odlande.

Inom föreningen finns ett antal jordlotter som medlemmarna kan bruka, dessa kostar inget men är mycket eftertraktade. Om du är intresserad ska du kontakta föreningsexpeditionen.

Jordlotterna är placerade längs med gästparkeringen.

Regler för brukande av jordlotter