Tvättstugor

Hur vi önskar att tvättstugorna sköts - gemensamma regler

Två pass i månaden får antecknas i förväg på listan. I mån av plats får ytterligare tvättpass antecknas, dock tidigast efter avslutat tidigare tvättpass. Du kan boka tvättid över både morgon- och middagspass. Kvällspasset skall dock alltid användas som enkelt pass. Respektera dina grannar!

Håll dessa tider:

 Morgonpass

•Måndag - Fredag 08.00 - 13.00
•Lördag 08.00 - 11.00

 Eftermiddagspass

•Måndag - Fredag 13.00 - 17.00
•Lördag 11.00 - 15.00

 Kvällspass

•Måndag - Fredag 17.00 - 21.00
•Lördag 15.00 - 19.00

 

OBS TÄNK PÅ!
Att man städar av och lämnar tvättstugan i samma bra skick som när man kom.

Tvättiden disponerar den som bokat den! Ingen annan får ta över om den som bokat inte påbörjat tvätt inom en viss tid. Man kan av många anledningar bli försenad.