Årsredovisningar

Vid varje års bokslut tas en årsberättelse fram som fördelas ut till alla medlemmar inför årsstämman. Denna beskriver viktiga händelser samt ekonomins utveckling under året samt, till viss del, planen för nästkommande år. Nedan tillhandahålls de senaste årsredovisningarna i pdf-format.