Årsstämma 2024

23 april 2024

Vi påminner om att skriva in årsstämman i kalendern, 2024-05-30 kl 19:00 i
kvartersgården. Datumet är preliminärt med hänsyn till att årsredovisningen och
årsmöteshandlingar hinner bli klara. Formell kallelse och handlingar utdelas i vanlig
ordning.