Rensning cykelförråd

12 mars 2024 Märk din cykel senast 24-03-15 med namn och adress. Rensning av cykelförråd börjar efter 24-03-18.
Märk upp din cykel i förrådet

Ni som har flera cyklar, tänk på att grannen även vill rymma sin cykel. Omärkta cyklar, sparkstöttingar mm plockas bort och förvaras i 3 mån sedan skänks de bort eller körs till återvinningen. Ev frågor tas med vicevärden.