Motioner

25 januari 2024 Motioner till årsstämman ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den sista februari. Motioner kan skickas via mail på styrelsen@brfkarnan.se eller läggas i brevlådan utanför kontoret i garaget.
KOM IHÅG!
Motioner till bostadsrättsföreningens årsstämma
skall vara styrelsen tillhanda senast 2024-02-29
SÅ HÄR SKRIVER DU EN MOTION TILL FÖRENINGSSTÄMMA
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman.
Så här skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att
föreningsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt/era namn och datum och ange din bostadsrättsförening
Vänliga hälsningar
Styrelsen