Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Årsredovisning i bostadsrättsförening – så funkar det

Var får medlemmarna reda på vad föreningen har gjort under året? Hur det går ekonomiskt? Och vad tänker man göra i framtiden? I årsredovisningen såklart, det viktigaste dokumentet styrelsen ska skriva och ett viktig dokument att läsa inför köp av en bostadsrätt.
kvinna läser på papper och arbetar vid dator
Årsredovisningen gör det möjligt för medlemmarna, eller andra intresserade, att ta del av information om hur föreningen mår ekonomiskt. Lagen kräver att styrelsen tar fram en årsredovisning som medlemmar kan ta del av lagom till föreningsstämman.
 
Här går vi igenom vad som ryms i årsredovisningens fyra olika delar.

1. Förvaltningsberättelse – vad har hänt under året och vilka planer finns?

Förvaltningsberättelsen förklarar i text vad som hänt under året och vad föreningen har för planer framöver. Här finns uppgifter om vilka som haft uppdrag i bostadsrättsföreningen och en redovisning av allt väsentligt som inträffat under eller efter räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen ska också innehålla fakta om fastighetens tillstånd, anställda, överlåtelser samt de aktiviteter som hållits inom bostadsrättsföreningen. Även framtida förväntad utveckling ska redovisas.

Många bostadsrättsföreningar passar här också på att berätta mer utförligt vad som hänt under året eftersom årsredovisningen är en skrift som når alla medlemmar. 

Framtida underhållsbehov finns specificerat i underhållsplanen som ofta redovisas i förvaltningsberättelsen. Här brukar styrelsen både skriva vilka underhållsåtgärder som har gjorts under verksamhetsåret och vad som behöver göras framöver. Stora investeringar kan påverka årsavgiften på sikt.

2. Balansräkning – ögonblicksbild av tillgångar och skulder

Balansräkningen är en ögonblicksbild av hur stora tillgångar och skulder föreningen hade vid ett givet tillfälle, ofta vid årsskiftet. Genom att jämföra årets balansräkning med förra året kan man till exempel se om sparandet ökar eller minskar. Balansräkningens uppgifter ger en bild av hur räntekänslig föreningen är. En lågt belånad förening med en låneportfölj som innehåller olika bindningstider för lånen innebär en lägre risk och lägre kostnader och därmed också en lägre avgift för medlemmarna. 

3. Resultaträkning – intäkter och kostnader under det senaste året

Resultaträkningen visar hur stora intäkter och kostnader föreningen har haft under det senaste året. Låga driftkostnader är att föredra, både för föreningen och för medlemmarna, och tyder på en väl fungerande, eftertänksam styrelse och på en kostnadseffektiv förvaltning.

4. Notförteckning – plats för extra upplysningar om ekonomin

Notförteckning ger extra upplysningar om siffrorna i balansräkningen och resultaträkningen. Kanske har föreningens skulder ökat mycket. I sådana fall kan man förklara i notförteckningen hur dessa lån har tagits upp samt hur löptider och ränta fördelar sig. Styrelsen kan även förklara vad lånen avser, till exempel en sedan länge planerad fasadrenovering. 

Tänk på:

Det viktigaste för medlemmar och potentiella köpare är oftast att avgiften inte helt plötsligt höjs rejält. Därför är det viktigt att årsredovisningen beskriver hur styrelsen jobbar framåt, till exempel hur underhållsplanen ser ut och hur man planerar att finansiera planerade insatser. Om årsredovisningen anger hur stor bo- och lokalyta föreningen har, är det lättare att jämföra föreningen med andra.