Ett par tittar på en Ipad

Koll på ekonomin i din brf

Bostadsrättskollen är en märkning som HSB har tagit fram för att göra det lättare att förstå ekonomin i en bostadsrättsförening.

Ambitionen är att Bostadsrättskollen finns på så många av HSBs årsredovisningar som möjligt. Vi inför Bostadsrättskollen successivt över hela landet. Både nyproducerade bostadsrätter och de som HSB förvaltar runt om i landet omfattas av detta. Sammantaget berör det omkring 4 000 bostadsrättsföreningar, eller en tredjedel av Sveriges samtliga bostadsrätter.

Läs mer om nyckeltalen

Sparande

Hur mycket som sparas för framtida behov. 

Investeringsbehov

När fönster, tak och dylikt behöver bytas i framtiden (50-årsplan).

Skuldsättning

Vilka lån som föreningen har som den betalar räntor på.

Energikostnad

Kostnader för uppvärmning, el och vatten.

Räntekänslighet

Hur föreningen kan påverkas av höjda räntor.

Tomträtt

Äger föreningen själv marken eller har den en tomträtt?

Årsavgift

Vad medlemmarna årligen betalar in till föreningen.